Řešení v oblasti Technických plynů

Firma ExPS s.r.o. se od svého založení soustředí především na oblast technických plynů. Za dobu existence firmy náš team realizoval desítky projektů pro nejvýznamnější hráče na trhu s technickými plyny: od drobných automatizačních projektů plnění technických plynů a směsí technických plynů, přes komplexní systémy měření a regulace technologických celků na výrobu plynů (kyslíkárny, speciální chemie), až po dílčí nebo kompletní dodávky technologických celků a analytických soustav pro jištění kvality produkce.

Example of project documentation in the field of Technical gases

Dle charakteru projektu pomáháme našim zákazníkům ve všech etapách projektu: od prvotních Konzultací a Návrhu Technického Řešení, přes Projektování a Výstavbu, až po Uvedení do provozu a následného Servisu. Ve spolupráci s partnerskými firmami zajišťujeme dodávky technologických celků na klíč, včetně strojní a stavební část projektu.

Nedílnou součástí našeho odborného přístupu je i vysoce kvalifikované vedení projektu a bohaté zkušenosti s Kvalifikací/Validací výsledného řešení pro medicinální aplikace. Naše zkušenosti, jsou zárukou vysoké kvality nabízených řešení, dlouhodobé podpory a 100%-ní orientace na zákazníka!