Automatizace

Firma ExPS s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti průmyslové automatizace. Specializujeme se především na automatizaci technologických procesů v oboru chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, se specifickým know-how v oblasti řízení biotechnologických procesů. Dalším průmyslovým odvětvím je i automatizace výrobních linek, strojů a zařízení, včetně projektování a programování robotizovaných pracovišť.

Vedení projektů
Naším prvořadým cílem je vysoká kvalita realizovaných projektů garantující 100% spokojenost zákazníka. Tomuto cíli jsou podřízeny i veškeré firemní procesy a důraz na unifikovaný a koncepční charakter poskytovaných inženýrských služeb. Projekty jsou vedeny podle zásad a doporučení GAMP (Správná automatizační praxe), avšak bez zbytečné byrokratické zátěže zákazníka. Ve fázi projektové přípravy a realizace respektujeme veškeré dostupné normy a standardy, čímž usnadňujeme přístup a orientaci ve výsledném řešení pracovníkům zákazníka, zejména údržbě MaR a SŘTP.

Inženýring
Především v etapě projektové přípravy oceňují zákazníci komplexní a kompetentní přístup našich pracovníků. Vzhledem k tomu, že v našem týmu sdružujeme, ať již vzděláním nebo praxí, specialisty napříč obory, jsme rovnocennými partnery zákazníků při veškerých projektových jednáních. Dovedeme naslouchat, ale i poradit a navrhnout vlastní řešení nejrůznějších problémů. Mezi důležité kompetence našich pracovníků patří zejména:

   •  Koncepční řešení a projektování pro prostředí s nebezpečím výbuchu
   •  Koncepční řešení a projektování bezpečnostních systémů nouzového odstavení
   •  Projekty polní instrumentace – měřicí členy a akční prvky
   •  Projekty elektro pro nízké napětí - CAE systém Eplan, případně AutoCAD
   •  Projektování řídicích systémů, konfigurace aplikačního SW
   •  Validace systémů MaR a SŘTP pro regulovaná odvětví průmyslu

Realizace
Veškerá řešení realizujeme na bázi kvalitních produktů světových výrobců automatizační techniky a elektrotechniky. Tím je garantován záruční i pozáruční servis a dlouhodobá kontinuita nasazených produktů. V rámci komplexních služeb zajišťujeme nejen dodávky rozvaděčů a polní instrumentace, ale i následnou montáž na pozice, elektrické připojení, oživení a uvedení do provozu.

Až během uvedení do provozu je nejčastěji patrný rozdíl v kvalitě provedení díla a přístupu k vedení a realizaci projektu. Chyby v etapách předprojektové a projektové přípravy se mnohonásobně prodraží na znehodnocených provozních médiích a energiích, prostojích ostatních profesí, penále za nedodržené dodávky apod. Naším cílem je podobným problémům, přes vyšší pracnost a časovou náročnost projektové přípravy, efektivně předcházet.