Poradenství

Základní bází poradenských služeb firmy ExPS s.r.o. je stoprocentní důvěra zákazníka v odbornost našich konzultantů. Cílem poskytování poradenských služeb je především zpřístupnění moderních a pokrokových technologií, případně poskytnutí našeho know-how i těm nejnáročnějším zákazníkům, pro které jsou naše služby jedním ze základních pilířů jejich technicko-obchodního růstu a získávání konkurenční výhody. Jsme zastánci partnerského vztahu a úzké spolupráce se zákazníky. Tento přístup nám umožňuje pochopit provozní i obchodní cíle zákazníků, včetně omezujících faktorů, a navrhnout cenově adekvátní řešení s nízkou mírou rizika a vysokým procentem úspěšnosti.

Základní oblasti poradenství:

   •  Měření a regulace biotechnologických procesů
   •  Měření a regulace chemických procesů
   •  Kvalifikace a validace systémů MaR a Řídicích systémů
   •  Bezpečnost průmyslových výrob, systémy nouzového odstavení
   •  Robotizace výrobních postupů
   •  Sběr, zpracování a analýza dat
   •  Průmyslová komunikace na bázi standardu OPC
   •  Optimalizace, nasazení Expertních systémů a pokročilých metod řízení procesů

Výše uvedený seznam je jen přehledem nejdůležitějších oblastí poradenství. Každý projekt je však svým způsobem specifický a schopnost konzultantů poskytnout zákazníkovi služby v odpovídající kvalitě musí být posouzena v kontextu daného projektu.

Poradenství může dále vyústit i do realizace konkrétně navrženého řešení, případně pokračující podpory na straně zákazníka v rámci výběrových řízení a dohledu nad realizací projektu.